Nekrolog

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 21 marca 2018 r.

odeszła od nas Koleżanka Anna Henschel.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 marca 2018 roku o godz. 10:15 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku