Władze

Zarząd Oddziału Wybrzeże SARP ukonstytuowany dnia 14 listopada 2017 r.

Prezes Paweł Wład. Kowalski
Wiceprezes Tomasz Karpowicz
Wiceprezes Marcin Poklewski-Koziełło
Skarbnik Wojciech Augustyniak
Sekretarz Joanna Wciorka-Konat
Członek Zarządu Justyna Borucka
Członek Zarządu Mirosław Kuczyński
Członek Zarządu Izabela Burda

Komisja Rewizyjna Oddziału Wybrzeże SARP ukonstytuowany dnia 27 maja 2015 r.

przewodniczący Grzegorz Rzepecki
wiceprzewodnicząca Barbara Bańkowska
sekretarz Marek Karzyński

Sąd Koleżeński Oddziału Wybrzeże SARP ukonstytuowany dnia 11 czerwca 2015 r.

przewodnicząca Anna Domsta
wiceprzewodniczący Rafał Janowicz
sekretarz Robert Idem
Adam Drohomirecki
Narcyz Sienkiewicz

Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału Wybrzeże SARP ukonstytuowane dnia 11 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Jacek Droszcz
wiceprzewodniczący Wojciech Targowski
sekretarz Mirosław Kuczyński
Justyna Borucka
Teresa Buchalik
Izabela Burda
Ryszard Comber
Bazyli Domsta
Stanisław Dopierała
Adam Drohomirecki
Marcin Gawlicki
Ryszard Gruda
Janusz Gujski
Robert Idem
Rafał Janowicz
Tomasz Karpowicz
Marek Karzyński
Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz
Zbigniew Kowalewski
Paweł Wład. Kowalski
Marcin Kozikowski
Andrzej Kwieciński
Marek Łańcucki
Zbigniew Młodzianowski
Marcin Poklewski-Koziełło
Andrzej Prusiewicz
Zbigniew Reszka
Wojciech Rezmer
Grzegorz Rzepecki
Narcyz Sienkiewicz
Marcin Sienkowski
Maria Jolanta Sołtysik
Antoni Taraszkiewicz
Joanna Wciorka-Konat
Jerzy Wolski
Wojciech Wyka

Komisja Pomocy Koleżeńskiej ukonstytuowana dnia 15 czerwca 2015 r.

przewodnicząca Albina Skiba
sekretarz Krystyna Tylman
Barbara Duszyńska
Zofia Orczyńska