Uchwały i decyzje zarządu

Protokół oraz Uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału

Dnia 21 października 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału. 

Niniejszym publikujemy Protokół oraz Uchwałę o zmianie wysokości składek.

Załączniki