Składki członkowskie w SARP O/Wybrzeże wynoszą:

10 zł miesięcznie - pełna składka członkowska dla osób czynnych zawodowo.

5 zł miesięcznie  - opłacają emeryci, renciści oraz absolwenci(do 3 lat od daty otrzymania dyplomu)

Nr konta: 73 8309 0000 0083 3149 2000 0010

Wydawnictwo ARCH otrzymują członkowie na wniosek własny. 

Opłata za ARCH-a zawarta jest w ramach składki członkowskiej opłacanej regularnie.