Składki członkowskie w SARP O/Wybrzeże wynoszą:

10 zł miesięcznie - pełna składka członkowska dla osób czynnych zawodowo.

5 zł miesięcznie  - opłacają emeryci, renciści oraz absolwenci(do 3 lat od daty otrzymania dyplomu)

Wydawnictwo ARCH otrzymują członkowie na wniosek własny. 

Opłata zawarta jest w ramach składki członkowskiej opłacanej regularnie.