Konkurs W toku

OGŁOSZENIE KONKURSU NAGRODA ROKU SARP 2016

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 czerwca 2017 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2016 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci - autorzy, a także oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów. 

Harmonogram konkursu:

  • 11 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie konkursu
  • do 5 czerwca 2017 r.  do godz. 16.00 – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
  • do 6 lipca 2017 r. – zakończenie pracy Jury
  • 13 października 2017 r. - ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy podczas Biennale Architektury w Krakowie

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.roku@sarp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Zarząd Główny SARP ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2016”

Więcej informacji na stronie: http://www.sarp.org.pl/pokaz/informacja_w_sprawie_regulaminu_nagrody_roku,2405/