Konkurs W toku Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU Konkursu „Dyplom Roku” Edycja 2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU Konkursu „Dyplom Roku” Edycja 2018

W imieniu Jury Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” Edycja 2018 przekazuję informacje o procedurze i rozstrzygnięciu Konkursu: 

 Do biura konkursu na adres dyplom_roku@sarp.org.pl Komisje kwalifikacyjne Oddziałów SARP nadesłały 99 prac dyplomowych z 19 uczelni architektonicznych.

W dniach 21.02. - 02.03.2018r. oceny zgłoszonych prac dokonał Sąd Konkursowy w następującym składzie: arch. Jacek Lenart - Przewodniczący Jury Konkursu, arch. Mirosław Siemionow, arch. Maria Jankowska – Olbratowska, arch. Mikołaj Machulik, arch. Regina Kozakiewicz – Opałka, arch. Jacek Ewý, arch. Grzegorz Kaczor ,arch. Jakub Krzysztofik, arch. Piotr Kostka, arch. Wojciech Fałat, arch. Sylwia Gąsienica-Kleryk, arch. Jerzy Nowak, arch. Michał Tatjewski, arch. Daria Kieżun, arch. Paweł Wład. Kowalski, arch. Mirosław Strzelecki.
W wyniku obrad i głosowania Jury, zgodnie z Regulaminem § 2 ust.3, wybrało 25 prac, przechodzących do III-go etapu Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” – finału konkursu. Są to prace autorów wskazane przez Komisje kwalifikacyjne z Oddziałów: Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Wybrzeże.
W załączeniu przekazuję listę autorów nominowanych w porządku alfabetycznym.
Sekretarz Organizacyjny Konkursu
arch. Joanna Wciorka-Konat

Załączniki