Nekrolog

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki, Członkini SARP Oddziału Wybrzeże od 1946 r.
arch. Danuty Grajewskiej

Pogrzeb ś.p. Danuty Grajewskiej odbędzie się w czwartek 10 sierpnia 2017r. 
w starej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku o godz. 13.00.

Rodzinie Zmarłej
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu Koleżanek i Kolegów
składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich
Oddziału Wybrzeże w Gdańsku 

Koleżanki i Kolegów architektów, którzy znali ś.p. Danutę Grajewską prosimy o przesyłanie  wspomnień.