Aktualności Ogłoszenie Wyrożniony

OBROŃMY UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE

OBROŃMY UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE

Link do petycji ws zmian Prawa budowlanego dot. rozszerzenia uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej: https://tiny.pl/w9s8r

Petycję podpisało już 1600 osób.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego wraz ze zgłoszonymi uwagami podczas konsultacji społecznych: https://tiny.pl/w9zcj