Aktualności Wydarzenie

SPATiF - spotkanie Architektów

SPATiF - spotkanie Architektów

W czwartek, 5 lipca 2018r.  w "Spatifie" w Sopocie z okazji 30-lecia spotkań architektów organizowanych w tym miejscu przez Andrzeja Kwiecińskiego w celach integracji poza-formalnej architektów, Prezes Oddziału Wybrzeże wręczył w imieniu SARP pamiątkową grafikę koledze arch. Jerzemu Poklewskiemu - Koziełło (r1925) w dowód uznania jego wkładu w działalność SARP, emanowania przykładem architekta skromnego o wspaniałej osobowości zjednującego, dla wspólnych działań, całe pokolenia środowiska architektów... uhonorowany został również kol. prof. Wiesław Gruszkowski (r1920) ikona odbudowy i rozwoju Gdańska oraz kol. Antoni Wolański (r1927), który został uhonorowany przez Izbę Pomorską m.in. za jego wkład w prace komisji kwalifikacyjnej ... Spotkaliśmy się, wygłaszaliśmy laudacje, wspólnie świętowaliśmy 30 lecie spotkań. Wszyscy razem SARP i IZBA.

fot. Anna Król i Marcin Poklewski-Koziełło
Pozostałe zdjęcia do obejrzenia pod adresem:

https://drive.google.com/drive...