Aktualności Nekrolog Wyrożniony

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 10 sierpnia 2018 roku

odeszła od nas  Koleżanka architekt Wanda Lepczak

Zasłużony Członek SARP O/Wybrzeże, aktywnie działający na rzecz Stowarzyszenia od 1950 roku

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:00 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.