Aktualności Ogłoszenie Wydarzenie Wyrożniony

Relacja z wydarzenia w SARP.

Relacja z wydarzenia w SARP.

Relacja ze spotkania członków SARP i Pomorskiej Izby Architektów z dziennikarzami miesięcznika A&B, które odbyło się 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Oddziału. Spotkanie poprzedziła uroczystość wręczenia złotych, srebrnych i brązowych odznak SARP dla Członków wyróżnionych za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia. Spotkaniu towarzyszyła wystawa udostępniona przez Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Rady IARP  Bartosza Macikowskiego pt. Bauhaus".

Fot. Marcin Poklewski-Koziełło