Aktualności Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta M.Gdańska

Obwieszczenie Prezydenta M.Gdańska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 31 marca do 2 maja 2017 roku w następujących formach:

  1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,
  2. otwartego spotkania informacyjnego, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00 w Sali Akwen w budynku Solidarności,
  3. zbieranie uwag ustnych do protokołu.

Formularz konsultacyjny dostępny będzie od 31 marca br. na stronie internetowej www.brg.gda.pl w zakładce rewitalizacja.

Załączniki