OGŁOSZENIE WYNIKÓW I Etapu Konkursu GIWK

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I Etapu Konkursu GIWK

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU KONKURSU

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY SPÓŁKI GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku

Tresć ogłoszenia znajduje się w załaczniku

Załączniki