Edmund Cierniak

Edmund Cierniak

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania

  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura przemysłowa
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów