2.0 Członkowie

  • Planowanie przestrzenne i urbanistykaochrona środowiska
  •   Przynależność do innych organizacji zawodowych:


    Towarzystwo Urabanistów PolskichPolski Klub Ekologiczny