2.0 Członkowie

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura sakralna
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura wnętrz

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

Izba Architektów

  • Izba Architektów