Maria Obmińska-Frydrychowicz

Maria Obmińska-Frydrychowicz

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka