2.0 Członkowie

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka