Wiesław Gruszkowski

Wiesław Gruszkowski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Konserwacja zabytków
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka