2.0 Członkowie

  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  •   Przynależność do innych organizacji zawodowych:
    Izba Architektów